VIJFTIG JAAR ZOMERSE KUNSTMARKTEN IN SPAARNDAM

HEDENDAAGSE KUNST IN EEN HISTORISCHE OMGEVING

 

Klik hier naar:

Kwaliteit en sfeer sinds 1970

tijden en data

Contact

Westkolk, 2063 JR Spaarndam-west

De historie

De stichting

Links

Aanmelden voor deelname als kunstenaar

 

 

 

trailer image

Klik op de afbeelding om een paar minuten, een ‘trailer’ van de documentaire te zien, die Art Shots videoproducties maakte over de kunstmarkt in 2013.

 

Of klik op:

Haarlems Dagblad 23 juli 2018:

poster dvd kunstmarkt

Kwaliteit en sfeer sinds 1970

In het fraaie beschermde dorpsgezicht Spaarndam, strijken vijf zomerse zaterdagen aan de Westkolk ruim veertig kunstenaars en prima muziek neer. De geschiedenis grijpt terug tot 1970, toen een aantal kunstenaars uit het dorp het initiatief namen voor wat uitgroeide tot een landelijk befaamd evenement.

De goed gevulde kramen bieden de bezoekers een ruime variatie in stijl en techniek. Schilders, tekenaars, grafici, sieradenmakers en keramisten; ze zijn allemaal te bewonderen in de schaduw van de oude gevels, bij de waterkant met zijn terrassen. Er is eerlijke straatmuziek van hoog niveau. En iedere middag is er om 14 uur een boeiend kunstmarktconcert in de naastgelegen Oude kerk.

Geen zaterdag is volledig hetzelfde. Veel kunstenaars wisselen. Ieder jaar zijn er tientallen nieuwe gezichten. De concerten bieden iedere keer wat anders . Ook de muzikant op de markt is niet alle vijf de dagen dezelfde. Hoe dan ook is het een kunstzinnig feestje daar in het oude palingdorp. Spaarndam is trouwens ook zonder de kunstmarkt een bezoekje waard. Samen met de markt heeft u er een unieke zomerse zaterdag.

Spaarndam is één van de oudste en mooiste beschermde dorpsgezichten van ons land. Je kunt er dwalen langs de oude huisjes aan de hoge oude Ydijk of langs het water bij Taanplaats en Rietpol. Aan de Westkolk kun je bijkomen op een fraai terras van het oude Café Spaarndam (sinds 1572) of je gaat naar het beeldje van Hans Brinkers met-z'n-vinger-in-de-dijk, boven één van de vijf sluisjes. Spaarndam ligt midden in het recreatiegebied Spaarnwoude (met water, bossen, vele kilometers fietspad en talloze andere sportieve recreatiemogelijkheden) en is daardoor een ideale fietsbestemming vanuit Haarlem, de IJmond en Amsterdam.

Tijden en data

* markt: 11 tot 17 uur (opbouw vanaf 9:00 uur)

* marktmuziek: 11:00 tot 16:30 uur
* kunstmarktconcert: 14 tot 14:45 uur

* de laatste twee zaterdagen van juli en de eerste drie van augustus

 

Contact

(niet bellen, maar mailen, behalve tijdens de marktdagen zelf)

Paul Marselje

Denys van Hullelaan 30

2015 GN  Haarlem

06 – 10 66 73 84 (niet bellen, maar mailen)

kunstmarktenspaarndam@gmail.com

 

Peter Duval Slothouwer (kunstmarktconcerten)

peterduval@hotmail.com

 

 

Links

De Vrienden van de Oude Kerk te Spaarndam organiseren in de winter (november tot april) maandelijks een zondagmiddagconcert.  De Oude Kerk staat bekend om haar uitstekende akoestiek en biedt plaats aan 120 bezoekers. Kaarten kosten 7 euro aan de deur. Reserveren niet mogelijk. contactadres: Pepijn Lagerwey, Cruquiusstraat 40, 2064 JX Spaarndam, 023 538 58 55, oudekerk@pepijnlagerwey.nl

De oude kerk is tegenwoordig ook één van de trouwlocaties van de gemeente Haarlem.

Stichting Kolksluis Spaarndam is een vrijwillige sluiswachterorganisatie, die van april tot en met november op zaterdagen, zondagen en feestdagen de Oude Kolksluis weer in gebruik stelt..

Café Spaarndam Sinds 1572 is er aan de Spaarndamse Westkolk een gastvrij onthaal in een sfeervol café of het terras aan het water van de vroegere sluis. Voor wie gek is op een mooi biertje of een eerlijke hap is dit een aanrader.

Kunstcentrum De Kolk In de voormalige gemeentelijke hulpsecretarie aan de Westkolk is een podium voor kunstenaars waarbij de regio het ruimst vertegenwoordigt is, gedragen door de inzet van vrijwilligers. Een bezoekje waard!

Paul Marselje Deze zanger gitarist en liedjesschrijver is de enige die nog over is van de eerste Kunstmarkteditie in 1970. In 1988 richtte hij de stichting op die nu de markten organiseert.

 

Stichting Kunstplein Schagen deze jaarlijkse kunstmarkt begin juni wordt georganiseerd door Willem en Toos Visser.

 

Klik voor de links van de kunstenaars en andere musici bovenaan deze bladzij naar de verschillende data.

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Pijl

De historie

De eerste drie markten werd gehouden in 1970 aan de Spaarndamse Oostkolk. Toen stonden er nog maar tien kramen, voornamelijk bevolkt door Spaarndamse kunstenaars. De huidige voorzitter Paul Marselje was er als troubadour toen al bij.

De markt is ooit in het leven geroepen door de kunstenaarsfamilie Spierenburg uit Spaarndam, met financiële hulp van het Haarlemse VVV. Al snel groeide de markt van tien naar twintig en later meer dan veertig kramen. Van een plaatselijk gebeuren werd het een regionale trekpleister met landelijke bekendheid en dat is het nog steeds.

· De kunstmarkt van 1972 in ‘Van gewest tot gewest’

 

De stichting

De kunstmarkten worden tegenwoordig georganiseerd door de kleine, voor dit doel in 1988 opgerichte Stichting Kunstmarkten Spaarndam. De stichting is volledig onafhankelijk en wordt niet gesubsidieerd. Voorzitter en oprichter is de Haarlemse oud-wethouder, bestuurder en singer-songwriter Paul Marselje. Hij is al vanaf 1970 betrokken bij de markten.

Penningmeester is Theo van Dijk. Namens de dorpsraad Spaarndam is Marga Kranendonk lid van het bestuur. Maar zij is zeker niet de enige die vanuit het dorp tijd steekt in het laten slagen van de kunstmarkten. De stichting kan altijd nieuwe bestuursleden en vrijwilligers gebruiken, zeker ook uit Spaarndam.

Voor de driekwartiers concerten is er een samenwerking met de kerkvoogdij van de Oude kerk. Peter Duval Slothouwer is daarbij de verantwoordelijke man.

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Pijl

Aanmelden voor deelname als kunstenaar

Er is weinig of geen ruimte voor nieuwe kraamhouders met sieraden.

Er is erg veel belangstelling om op de Spaarndamse kunstmarkten een kraam te krijgen. Daarom is er sprake van een selectie op basis van kwaliteit en passend zijn. Voorwaarde voor deelname is in elk geval dat iemand zelf de kunstenaar is die de werken heeft gemaakt. Zie verder de onderstaande algemene voorwaarden.

Iemand die op de markt wil staan moet ons informeren over wat men voor werk maakt, welk ervaring men heeft, waar het werk te zien is geweest, met afbeeldingen laten zien wat het werk inhoudt en eventueel (als men al op markten heeft gestaan) hoe de kraam er uitziet. Hij wil ook het adres van een eventuele website weten.

E-mail: kunstmarktenspaarndam@gmail.com
Bellen wordt niet op prijs gesteld.

De markten worden meestal gehouden op de laatste twee zaterdagen van juli en de eerste drie van augustus.

Meld je bij voorkeur aan voor 1 maart. Aanmelders ontvangen daarna eventueel een uitnodiging voor één of meer van de vijf markten. Wie geen uitnodiging ontvangt of niet is geselecteerd ontvangt daarvan geen bericht. De kosten per kraam (ongeveer 4 m lang, 1m breed en 0,8 m hoog) per markt in 2019 zijn €52,50 (incl. BTW).

 

Algemene voorwaarden Stichting Kunstmarkten Spaarndam

 

1.   Begrippen en ingangsdatum

a.    De Kunstmarkten in Spaarndam worden georganiseerd door de Stichting Kunstmarkten Spaarndam, hierna verder te noemen ‘organisatie’;

b.    Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 maart 2012.

 

2.   Ballotage

Om de kwaliteit van de Kunstmarkt hoog te houden is er sprake van ballotage. De ballotage verloopt in twee fasen:

a.    De organisatie beoordeelt het werk van verzoeken tot deelname aan de hand van ingezonden foto’s of afbeeldingen op de website. Dit leidt tot afwijzing of eenmalige deelname. Foto’s worden na beoordeling retour gezonden als er voldoende postzegels voor retourzending zijn ontvangen. Door toezending van beeldmateriaal geeft de kunstenaar de stichting toestemming om dit materiaal te gebruiken voor promotie van de kunstmarkten;

b.    Over afwijzing wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd;

c.    Tijdens de onder a. van dit artikel genoemde eenmalige deelname wordt het werk en de presentatie ervan door enkele deelnemende kunstenaars beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de kunstenaar opgenomen in het bestand, van waaruit eventuele uitnodigingen voor een volgende markt worden geselecteerd.

 

3.   Toegelaten producten op de markt

a.    Om voor deelname in aanmerking te komen moeten de aangeboden kunstzinnige producten door exposant zelf zijn vervaardigd. Het is dus niet toegestaan door derden vervaardigde kunst te koop aan te bieden. De kraam dient bemand te worden door de maker van de aangeboden kunst;

b.    De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica, dan wel als kleine ambachtelijke vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie;

c.    Kaarten van eigen werk mogen worden aangeboden, echter met dien verstande dat deze ter ondersteuning dienen van de verkoop van origineel werk zoals onder b. van dit artikel bedoeld;

d.    Het tentoonstellen en ter verkoop aanbieden van kleding, sjaaltjes, hoedjes, vilt-artikelen en dergelijke is niet toegestaan;

e.    De interpretatie van wat te koop mag worden aangeboden is slechts ter beoordeling aan de organisatie. Deze behoeft hierover geen inhoudelijke uitleg te geven.

 

4.   Locatie, opbouw en inrichting

a.    De kunstmarkt wordt gehouden op de Westkolk in Spaarndam tussen 11.00 tot 17.00 uur

b.    De kramen worden tussen 09.00 en 11.00 ingericht. De stichting kan dwingende eisen stellen aangaande de periode waarbinnen bepaalde kraamhouders dienen op te bouwen. Wie zich niet aan deze eventueel gestelde tijden houdt kan worden geweigerd om op te mogen bouwen en deel te nemen, zonder dat dit tot restitutie van kraamgeld leidt;

c.    Auto’s mogen ‘s ochtends niet op de markt, bij het opruimen na 17.00 uur wel. In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie ontheffing verlenen. Over het al dan niet verlenen van een ontheffing hoeft geen uitleg te worden gegeven;

d.    Er mag niet voor 17.00 uur ingepakt of ontruimd worden, tenzij de organisatie daarvoor toestemming geeft;

e.    De kraam is bij benadering 4 m lang, 1m breed en 0,8 m hoog. Er is geen verlichting in de kraam aanwezig en geen elektriciteit. Elektriciteit kan met eigen verlengsnoeren worden betrokken van een centrale kast. Verlengsnoeren dienen in looppaden degelijk en beloopbaar te zijn afgedekt om struikelen te voorkomen;

f.     De voorzijde van de kraam moet verplicht vanaf het blad tot de grond in het zwart bekleed zijn;

g.    De standplaats moet door de kraamhouder opgeruimd worden achtergelaten. De kraamhouder zorgt zelf voor de afvoer van afval op of rond zijn/haar kraam.

 

5.   Betaling

a.    Voor het voldoen van de kraamhuur wordt een factuur met deelnamebevestiging gezonden;

b.    Betaling per bank of giro dient binnen twee weken vanaf de factuurdatum plaats te vinden;

c.    Bij een bij de organisatie binnengekomen annulering tot 10 werkdagen voordat de Kunstmarkt plaatsvindt, wordt het inschrijfgeld minus € 15,- administratiekosten teruggestort. Dit bedrag wordt ingehouden voor elke geannuleerde marktdag. Bij latere annulering wordt het inschrijfgeld niet terug gestort;

d.    Annulering dient schriftelijk of per E-mail te worden doorgegeven.

 

6.   Aansprakelijkheid

a.    De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat voor, tijdens of na de Kunstmarkt, zoals aan kunstwerken, kraamhuurders, voertuigen, transportmaterialen of wie of wat dan ook;

b.    Bij een besluit tot afgelasting in verband met weersomstandigheden op de dag van de te houden markt zelf, wordt niet tot restitutie van gedeeltelijke of gehele kraamhuur overgegaan, omdat dit wordt gerekend het ondernemersrisico van de exposant/kunstenaar zelf te zijn;

c.    U dient de aanwijzingen van organisatie, politie en brandweer op te volgen.

 

7.   Gebruik van persoonlijke gegevens

a.    Door in te schrijven en deel te nemen aan onze markten geeft een deelnemer zonder enige uitsluiting toestemming voor het gebruik van daaraan gerelateerde persoonlijke en zakelijke gegevens (naam, website, omschrijving kunstvorm, afbeeldingen, achtergrondinformatie e.d.) in publiciteit en op onze website.

 

8.   Slotbepalingen

a.    Door een verzoek tot deelname aan één of meer markten van de organisatie stemt men in met deze algemene voorwaarden;

b.    Het niet naleven van het in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of het niet gehoorzamen van aanwijzingen door de organisatie kan verwijdering en uitsluiting van deelname ook op latere markten tot gevolg hebben;

c.    Daar waar naar de mening van een kraamhuurder of van de organisatie deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist eenzijdig de organisatie. Men is daarbij niet verplicht uitleg over de beslissing te geven.  

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Pijl