trailer image

Klik op de afbeelding om een paar minuten, een ‘trailer’ van de documentaire te zien, die Art Shots videoproducties maakte over de kunstmarkt in 2013

poster dvd kunstmarkt


Haarlems Dagblad 23 juli 2018

Inspiratie opdoen op kunstmarkt Spaardam

De kunstmarkt aan de Westkolk in Spaarndam is zowel voor de bezoeker als de kunstenaar een gezellige markt

 

Door Annemieke Windt

 

,,Ik hoor al­tijd dat je hier echt moet pro­be­ren te ko­men als kun­ste­naar", zegt Rian Ver­beek uit Noord­wijk die dit jaar voor het eerst op de markt staat. ,,De kwa­li­teit is van het werk dat hier wordt ver­kocht is over het al­ge­meen goed en het is ge­zel­lig­heid. Al is het wel las­tig met la­den en los­sen.” Voor haar is de markt ook een test om te kij­ken of de nieu­we rich­ting die ze met haar werk wil in­slaan aan­slaat bij het pu­bliek. ,,Ik schil­der ei­gen­lijk al­tijd fi­gu­ra­tief, maar ben nu ab­stract aan het ver­ken­nen. Daar­van heb ik mijn laat­ste twee wer­ken mee­ge­no­men.”

Af­gaan­de op de eer­ste re­ac­ties van het pu­bliek is het nog even wen­nen. ,,Ze re­a­ge­ren in­der­daad voor­al op mijn schil­de­rij­en van vo­gels het het feit dat ik op jute schil­der en ko­pe­ren lei­din­gen als raam­werk voor de schil­de­rij­en ge­bruik.” De schil­de­rij­en van vo­gels en an­de­re die­ren mo­gen tra­di­ti­o­neel lij­ken, Ver­beek zoekt de gren­zen op met de ma­te­ri­a­len waar­op ze schil­dert. Jute en stei­ger­hout. Al is ze met dat laat­ste ma­te­ri­aal nu wel klaar. ,,Toen ik er­mee be­gon was het apart, nu doen meer men­sen het.”

Voor een aan­tal be­zoe­kers is de markt vas­te prik. ,,Een mooie ge­le­gen­heid om weer wat in­spi­ra­tie op te doen", vindt de een, ter­wijl een an­der een vrien­din uit Nieuw-Zee­land heeft mee­ge­no­men. ,,Ze was hier vier jaar ge­le­den ook en toen zijn we hier ook naar­toe ge­gaan.” En dat de re­gio meer toe­ris­ten trekt, blijkt ook wel uit het feit dat er ver­schil­len­de ta­len klin­ken op de markt.

Ins La­tul van Inez-Artz krijgt van de be­zoe­kers tips om haar schil­de­rij­en nog ver­der op de markt te bren­gen. ,,Maak er een puz­zel van”, scha­tert een vrouw die haar fees­te­lij­ke schil­de­rij­en blijk­baar graag in dui­zend stuk­jes op de eet­ta­fel heeft lig­gen. ,,Dat is mis­schien wel een idee", vindt ook La­tul. ,,Ik ben al be­zig met kin­der­boe­ken waar­in een jon­ge­tje avon­tu­ren be­leeft in mijn schil­de­rij­en, maar een puz­zel zou ook kun­nen.”


Haarlems Dagblad 24 juli 2017

VERSCHEIDENHEID TROEF OP SPAARNDAMSE KUNSTMARKT

De jaarlijkse kunstmarkten op de Kolk in Spaarndam hebben een aantal vaste gebruiken.

 

De vrijwilligers van de dorpskerk zitten onder een luifel en bakken wafels. De Historische werkgroep heeft een eigen kraam om aandacht te vragen voor de geschiedenis van het dorp. Een muzikant tokkelt op zijn gitaar. Bekenden schuiven aan op het stoepje voor het huis van Truus Bijl voor koffie of soep.

'Tante Truus' schuifelt ook langs de kraampjes tegenover haar huis om de kunstenaars daar te verwennen met een plakje cake. „We worden heel goed door haar verzorgd", vindt keramiste Corien de Mare. Haar vazen zien eruit alsof ze uit een vlammenzee zijn gered en dat beeld blijkt te kloppen. „Het wordt inderdaad gebrand met sulfiet en zout in een grote ton. Dan gaat de fik erin en dat geeft dat effect."

De Friese Wiebe van der Zee werkt aan zijn kraam gewoon door. Met een platte kwast schildert hij het gras in tussen de dieren in de wei. Hij maakt aquarellen met koeien en echte Friese paarden en trekt Daarmee veel publiek naar zijn kraam. „Waarom Nederlanders een voorliefde hebben voor schilderijen met koeien? Ik denk dat dat alles te maken heeft met ons landschap, dit herkennen we allemaal." Van der Zee vindt dat ieder dier een eigen karakter heeft. „Ze hebben allemaal een eigen kop en dat maakt ze heel aantrekkelijk om te schilderen."

Bouwsels

Hij komt wel vaker naar Spaarndam voor de kunstmarkt. „Vooral om de sfeer. Het is hier gemoedelijk en het gaat niet alleen om de verkoop." Daarmee geeft hij een treffend beeld van de markt. „Het is vaste prik. We komen ieder jaar", reageert een bezoekster die even bij zijn kraam is gestopt.

Bij sommige kramen valt op dat het werk zich niet in vakjes laat vangen. Keramiste Saskia Peschar noemt haar eigen beelden bij voorbeeld 'bouwsels'. „Dat omschrijft het het beste. Ik begin met bouwen in klei en zie dan wat er ontstaat." Ze deelt haar kraam met Robert Smit die ook heel organisch aan het werk gaat. Hij werkt met hout en maakt daar ellipsvormige houten kommen van, met deksel. „Ik draai het op een draaibank. Mijn werk zie ik als een reis. Soms is het een mooie bestemming en soms niet. Dat houdt het spannend."

Er zijn veel kramen met glas, vooral het zogeheten 'fusion'glas, waarbij verschillende kleuren glas aan elkaar worden gesmolten. Marjan Witte heeft daarin haar eigen draai gevonden. Ze maakt landschapjes van gemalen glas, het doet een beetje denken aan zandschilderijen. „Ik strooi het glaspoeder en smelt het dan aan elkaar "

 

Tekst: Annemieke Windt


VIJF ZOMERSE KUNSTMARKTEN IN SPAARNDAM

HEDENDAAGSE KUNST IN EEN HISTORISCHE OMGEVING

Haarlems Dagblad 8 augustus 2016

KUNSTMARKT AAN DE KOLK BIEDT VAN ALLES

 

door Paula Zuidhof

 

De jonge schilderes Kim Wiggers (23) zit voor haar kraam op de Kunstmarkt aan de Westkolk in Spaarndam. Ter plekke schildert ze een imposante wolkenlucht. Nee, voor de directe verkoop zit ze hier niet. Komende zaterdag is al weer de laatste Kunstmarkt van dit seizoen.

De schilderijen van Wiggers zijn groot en vervreemdend. Carel Willink en Salvador Dali zijn haar beroemde voorbeelden. De sfeer van de surrealistische landschappen trekt de aandacht. Wiggers onderbreekt haar werk, bedankt voor de complimenten en beantwoordt vragen, vriendelijk en geduldig. „Ik hoop dat mensen mijn visitekaartje meenemen en op mijn website kijken. Dan kunnen ze zich thuis be-denken en alsnog een schilderij kopen."

 

De kunstenaars achter de kramen krijgen veel bijval van de marktbezoekers. De woorden „Mooi!" en „Prachtig!" zijn niet van de lucht. Wat het ook is - een schilderij, tekening, beeld en een sieraad of modieuze hoed - het is gemaakt met passie en dat is een populair onderwerp voor een praatje. De super realistische schilderijen die Jos Engbersen in zijn kraam exposeert zijn zo scherp, dat kunstmarktbezoekers twijfelen. Zijn het misschien foto's?

Fotograaf Inge van den Brande heeft iets gevonden om haar werk onder de aandacht te brengen én geld te verdienen. Van haar foto's met reflecties in waterdruppels heeft ze kaarten, muismatten, drinkbekers en kalenders laten maken. In haar kraam hangen briefjes met de tekst: 'Alles wat u hier ziet is echt! Het is geen fotobewerking'. Die vraag hoeft Inge alvast niet meer te beantwoorden.

De meeste kunstenaars zijn blij met hun kraam op de Westkolk. „Ik kom hier voor het tweede jaar. Het is op een mooie, afgesloten plek. Geen auto's en leuk, geďnteresseerd publiek", zegt Simone Prins-Olij in haar kraam met natuurkunst van drijfhout. Tek naar Reinoud Brandt heeft fijne pentekeningen van huizen en gebouwen. „In principe maakt het me niet uit waar ik met mijn werk sta," zegt hij. „Al is het tussen de patatkramen. Als ik 's avonds thuiskom en ik heb goed verkocht dan is de markt geslaagd.

 


Haarlems Dagblad 15 juli 2013:

Door Annemieke Windt

Geluk is te koop op Kunstmarkt Spaarndam

SPAARNDAM - Om als kunstenaar eigen werk te mogen verkopen op de Kunstmarkt in Spaarndam, moet het werk wel aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. ,,We willen wel dat hier kunstenaars staan die echt wat in hun mars hebben'',  zegt organisator René de Graaf. Hij bekijkt websites en gaat naar andere kunstmarkten om te zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. ,,Het gaat wel eens mis als op de markt blijkt dat iemand maar drie goede schilderijen heeft gemaakt.'' Over de eerste editie van 2013 is hij tevreden. Mooi weer en veel mensen die even komen kijken.

Vrolijke kunst van opvallend hoog niveau


Geluksvogels

Wandelend tussen de kraampjes zien de bezoekers een keur aan kunstvoorwerpen. Mark Brouwers staat achter zijn kraam met opbeurende geluksvogels. Geinige vogels gemaakt van ijzer, bedoeld om mensen een beetje op te beuren. ,,Ik merkte vorig jaar om mee heen dat veel mensen aan het somberen waren, terwijl we heel veel hebben om vrolijk over te zijn.'' Kopers van een geluksvogel beeldje kregen er zaterdag een sleutelhanger bij, om het geluksgevoel ook onderweg vast te houden.

Lampen en windorgels

Brouwer is niet de enige kunstenaar met een missie. Marjan Reitsma trekt veel bekijks met haar lampen en windorgels gemaakt van oude plastic tassen en blikjes. Ze wil daarmee mensen laten zien dat we te veel weg gooien. ,,Het is ook geen dure kunst, als ik de uren zou rekening die het kost om de lampen te maken dan zou het onbetaalbaar worden. Het gaat me om de boodschap, mensen duidelijk maken dat we met elkaar te veel afval produceren en dat daar nog genoeg andere dingen mee kunnen worden gemaakt.''

Verscholen tussen de kraampjes, direct aan het water van de Westkolk, zit zanger Paul Marselje met zijn gitaar. Hij is een van de muzikanten van het eerste uur en is sinds de kunstmarkten van 1995 weer ieder jaar een keer van de partij. ,,Het blijft leuk om te doen. Ik ben ooit een paar jaar gestopt en toen miste ik het toch.'' Hij laat een oude lp zien, die 'tante' Truus Bijl voor hem heeft meegebracht en verkoopt zijn eigen cd´s voor een vriendenprijsje: ,,In het najaar komt mijn nieuwe cd uit.'' 'Spoor 3a' blijkt een publieksfavoriet. ,,U bent de vierde die het aanvraagt'', zegt de zanger tegen een vrouw die een paar seconden later de tekst letterlijk mee zingt.

Contacten

Op de vraag of de kunst een beetje verkoopt op een Kunstmarkt in tijden van crisis antwoorden veel van de aanwezige kunstenaars dat het goed meevalt. ,,Kunst is niet iets dat je zomaar impulsief koopt. Er hangt een prijskaartje aan en mensen moeten er wel ruimte voor hebben'', zegt glaskunstenaar Tineke Smit van Steen. ,,Daarom verkoop ik naast schalen en schilderijen ook sieraden, omdat dat voor veel bezoekers een minder ingrijpende aanschaf is.'' Voor fotograaf Hans Balk is de markt vroeg in de middag al een groot succes. Hij wijst de twee grote foto´s aan die hij heeft verkocht. ,,Het gaat op zo'n markt vooral om de contacten, mensen die informatie meenemen of meer willen weten over de cursussen die ik geef.''

Er zijn deze zomer nog vier kunstmarkten in Spaarndam. Alle volgende zaterdagen van juli en de eerste twee zaterdagen van augustus.

'Mensen zien hier mijn werk en komen later naar mijn atelier als ze willen kopen'

Haarlems Dagblad 12 augustus 2013:

Snijder, Koos

Koos Snijder aan het werk op de kunstmarkt in Spaarndam


Door Paul Lips, 11 augustus 2013

Genieten van kunst en muziek in Spaarndam

Kunstmarkt is inmiddels de oudste nog bestaande kunstmarkt van Nederland


SPAARNDAM - Ook de laatste editie (van deze zomer) van de Kunstmarkt Spaarndam is zaterdag een succes. Nieuwsgierige kunstliefhebbers schuifelen langs de kramen en kijken met oog voor detail naar de tentoongestelde werken.

'Denk-beeld-ige landschappen

Bij de kraam van de Haarlemse filosoof, dichteres en beeldend kunstenaar Vicky Missaar-Brinkmann is het gezellig, want familie en vrienden hebben daar hun stoelen en tafeltje uitgestald. ,,Vicky viert jaarlijks haar verjaardag op de Kunstmarkt en dat komen wij helpen vieren. Wil je ook een wijntje?'' Vicky maakt - zoals ze het zelf noemt - 'denk-beeld-ige landschappen'. Ruimtelijk, schijnbaar leeg, waarbij de elementen lucht, water en licht een belangrijke rol spelen. Ze gebruikt sterk verdunde acrylverf, waardoor fraai vloeiende aquareleffecten ontstaan.

De ambachtelijke kunst van het aquarelleren is ook te zien bij de uit Uitgeest afkomstige Ria Boerrigter-Jagersma. Boerderij met wat bomen, slootje, weggetje. Goed geschilderd, net zoals de duinen bij Egmond-Binnen of de natuur op Schiermonnikoog. Ria is tevens bekend van haar beschilderde eieren, grote exemplaren die haar zelfs tot op de internationale beurs 'Kunst am Ei' te Keulen brachten. ,,Ik sta al sinds de jaren zeventig op de Kunstmarkt Spaarndam. Ik heb de eerste optredens van Paul Marselje hier meegemaakt. Ik kom elk jaar graag.''

‘Wil je ook een wijntje?

 

13 08 10 Paul met plaat kunstmarkt

Kind aan huis

Wie 'Kunstmarkt Spaarndam' zegt, zegt Paul Marselje. De Haarlemse troubadour is kind aan huis in het dorp en schreef liedteksten over zijn geliefde plek. Als medeorganisator is hij trots op het jaarlijkse evenement, dat inmiddels bekend staat als 'de oudste nog bestaande kunstmarkt van Nederland'.

Marselje heeft zoveel aanloop dat hij nauwelijks tijd heeft om een lied ten gehore te brengen. Hij wijst op een heuse langspeelplaat met de titel 'Spoor 3a', die naast de gitaarkoffer ligt. ,,Gekregen van iemand. Een gesigneerd exemplaar van mijn eigen plaat en dus een collectors-item.'' Een prachtige vorm van recycling.

Toren

Niet ver van Marselje staat Lard van der Pal met ruim opgezette schilderijen waarop bijvoorbeeld de toren van de Grote Kerk aan de Haarlemse Grote Markt te zien is. Zijn website heeft hij lardpourlart.nl genoemd. Mooi zijn ook de landschappen met een zicht op het Zuider Buiten Spaarne in de vroege ochtend.

De Kunstmarkt Spaarndam heeft voor elk wat wils. Terwijl in de Oude Kerk het shantykoor Grace Darling een concert verzorgt passen de marktbezoekers aan de Kolk een hoedje of een mooi sieraad. Bij café Spaarndam zit het terras dan al vol en wordt de inwendige mens versterkt met een kopje koffie of een alcoholische versnapering.

Autodidact

Ondertussen is de uit Amersfoort afkomstige autodidact Koos Snijder nog steeds in de weer met een mooi boetseerwerk. Snijder heeft een voorkeur voor het onderwerp 'de vrouw', en verbeeldt ze het liefst met een ingehouden natuurlijke erotische uitstraling. Het publiek kijkt geďnteresseerd naar de kundige handen. Ondanks de crisis blijkt het aantal liefhebbers dat deze zomer een kunstwerk in Spaarndam heeft aangeschaft groot. De organisatie blikt dan ook met tevredenheid terug op de vijf zaterdagen in het dorp.

 

Tijden en data

* markt: 11 tot 17 uur (opbouw vanaf 9:30 uur)

* marktmuziek: 11:00 tot 16:30 uur

* kunstmarktconcert: 14 tot 15 uur

* data: laatste drie zaterdagen van juli en de eerste twee van augustus

 

Contact

Paul Marselje (organisatie)

Denys van Hullelaan 30

2015 GN  Haarlem

06 – 10 66 73 84 (liever niet bellen, maar mailen)

kunstmarktenspaarndam@gmail.com

 

Peter Duval Slothouwer (kunstmarktconcerten)

peterduval@hotmail.com