Komende lezingen:
zie informatie over de zes beschikbare lezingen lager op deze pagina
of klik door op het menu links op deze pagina

Almere
‘Dan Brown en het geheim van de vrijmetselarij’

Maandag 21 oktober 2024, 20.00 tot 22.00 uur
PUUR ZENtrum - Randstad22 163, 1316 BM Almere
aanmelden: klik hier
toegang 5,- (inclusief koffie en thee)

 

x

xLezing ‘Dan Brown en het geheim van de vrijmetselarij’

Een meestal druk bezochte lezing. Wat is er waar en niet waar over de vrijmetselarij in zijn bestsellers? En wat is die mysterieuze vrijmetselarij nou eigenlijk? De vrijmetselarij verklaard aan de hand van een bespreking van de werken van Dan Brown.

Klik hier voor meer informatie

Lezing ‘Zijn wij slaaf van onze genen
of een vrij mens?’

Zijn wij eigenlijk wel meer dan onze genen? Ligt alles al vast bij onze geboorte? Hebben wij keuzes in ons leven, kunnen wij anders worden dan onze ouders, die ons hun genetisch materiaal gaven? Maken onze opvoeding en omgeving iets uit en zo ja, waar hebben deze wel of geen invloed op? Is een keus voor bijvoorbeeld de vrijmetselarij een vrije keus?

Klik hier voor meer informatie


Lezing ‘De vrijmetselarij verboden; een bedenkelijke Hollandse primeur’

Waarom verbieden sommige religies en landen de vrijmetselarij nog steeds? Waar zijn ze bang voor? Nederland had de bedenkelijke primeur om de vrijmetselarij als eerste te verbieden.

Een inleiding op aard en wezen van de vrijmetselarij en de motieven van haar tegenstanders.

Klik hier voor meer informatie

Lezing: ‘Illuminatie, alziend oog en vrijmetselarij; feit en fictie’

Wat is de historische context, wat zijn de achtergronden en wat zijn de mogelijke verbanden tussen de Illuminatie, het Alziend Oog en de vrijmetselarij? Het zijn fascinerende onderwerpen. Ze zijn, al dan niet terecht, omgeven met mysterie en speculatie.

Er is gelukkig voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat feitelijk en historisch materiaal heeft opgeleverd. Paul Marselje heeft het daarover. Hij gaat er na afloop van zijn lezing graag over in gesprek met de aanwezig, net als over de vrijmetselarij

Informatie: klik hier voor meer informatie


Lezing: Vrijmetselarij, jodendom en vervolging: een eeuwenoude complottheorie ontmaskerd

Nazi’s beschuldigden vrijmetselaren van samenzweren met het jodendom, om in het geheim de wereld te kunnen regeren. Vrijmetselarij werd in ‘Mein Kampf’ als een wapen in de handen van joden omschreven, een ‘joods-maçonnieke samenzwering’.

Hoe ontstonden dat soort waandenkbeelden in de loop der eeuwen? En wat is de situatie vandaag de dag?

Paul Marselje gaat onder meer in op de omstreden positie van de katholieke kerk, de frauduleuze ‘Protocollen van de wijzen van Zion’ en de zogenaamde onthullingen van Leo Taxil.

Maar bovenal vertelt hij wat vrijmetselarij wel is en waarom het van waarde is voor zovelen.

De lezing is zeer geschikt voor open avonden rond 4 mei, maar ook los daarvan.

Klik hier voor meer informatie

Lezing ‘De Orde van Vrije Tuinders en de kracht van vrijmetselaarssymbolen’

Er bestaan talloze opvattingen en visies over het leven. Dat heeft geresulteerd in verschillende wegen op zoek naar zingeving. Een daarvan is de vrijmetselarij, al meer dan 300 jaar. De vrijmetselarij ‘leent’ daarbij de gebruiken en symbolen van middeleeuwse bouwgilden en is van mening daarbij in zekere mate uniek te zijn. Maar is dat ook zo?

De lezingen geeft een boeiend kijkje in het verleden en heden van zeventiende-eeuwse genootschappen in het Verenigd Koninkrijk en de wereld. Daarbij wordt ook steeds duidelijker wat vrijmetselarij in de huidige tijd kan betekenen voor haar leden.

Klik hier voor meer informatie

Lezing ‘Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk’

Een algemene voorlichtende lezing met informatie, maar ook met een knipoog. Paul Marselje vertelt over feiten, fictie en mysteries van de vrijmetselarij, maar ook over de waarde van broederschap. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aandacht.

Klik hier voor meer informatie

Lezing ‘Afscheid nemen en loslaten’

We nemen ons hele leven afscheid. We vervreemden van mensen, we verliezen gemeenschappelijkheid. We verliezen anderen uit het oog en we laten dat bewust of onbewust gebeuren.

Hoe gaan we verder? Is het wel goed zo? Of zoeken wij ze toch weer op? Wat blijft er aan invloed van die anderen op je levenshouding? Wat herken je ervan in jezelf?

Marselje deelt zijn ervaringen en vooral zijn vragen. En hoe zit het met de broederschap van de vrijmetselarij? Hoe belangrijk is de band tussen vrijmetselaren?

Klik hier voor meer informatie

De lezingen zijn vaak met rondleiding in de rituele ruimte van de vrijmetselaren

Paul Marselje geeft zijn lezingen voor vaak volle zalen. Hij vertelt aan de hand van het onderwerp ook over feiten, fictie en mysteries van de vrijmetselarij. De lezingen zijn dus zeer geschikt als een voorlichtingsavond.

Aansluitend is er vaak een rondleiding in een rituele ruimte van de vrijmetselaren.

Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de inleider en vaak ook met andere vrijmetselaren over de broederschap en de loges.

De lezingen eindigen verrassend …