Marselje Paul 141123-150png - rek tekst web

               

Denys van Hullelaan 30

2015 GN  Haarlem  HOLLAND

023 – 524 10 28

06 – 10 66 73 84

info@marselje.nl

 

home

discografie, verkoopinformatie

NIEUW: ‘Een ander gezicht’
(met teksten)

‘Daar woon je’ (met teksten)

‘Daar woon je’
tekst met akkoorden

‘Spoor 3a’ (met teksten)

Spoor 3a
tekst met akkoorden

.

Droom en daad, een korte biografie

Paul Marselje begint eind zestiger jaren in de kleine Haarlemse Waagtaveerne. Zodra zijn eigen liedjes in de zeventiger jaren wat bekender worden, komt zijn carrière in een stroomversnelling. Er komen veel aanbiedingen om op te treden in clubs en kleine theaters, hij krijgt een platencontract, brengt zijn eerste Philips album ‘Spoor 3a’ uit, verzorgt tientallen radio- en televisieprogramma's. Hij treed op bij buitenlandse festivals.

Maar Nederlandse kleinkunstliedjes raken uit de gratie. In de tachtiger jaren besteedt hij meer aandacht aan zijn tweede grote passie: de stad Haarlem. Hij wordt gevraagd voor allerlei plaatselijke besturen en is een tijdje wethouder van de historische bloemenstad. Toch verschijnt in die jaren zijn tweede album ‘Ik zou zomaar’. Door de jaren heen schrijft Paul Marselje nogal wat teksten over Haarlem en omgeving. Die vullen zijn derde album, ‘Daar woon je’, dat in 2005 uitkomt.

Tegenwoordig mag je zijn repertoire weer zingen en wordt hij weer vaker gevraagd om op te treden. Dat doet hij nog steeds met plezier, met heel veel plezier. Belangstelling voor nieuwe CD’s is er gelukkig ook voldoende. In 2015 komt zijn vierde album uit, ‘Een ander gezicht’, dat hij opneemt met bekende namen in de muziek, zoals Marcel de Groot, Egon Kracht, Peter Schön, JP Exalto en Jolanda Traarbach.

en verder

Behalve zanger en liedjesschrijver is Paul echtgenoot, vader van twee dochters en opa van twee kleinzonen. Hij wordt geboren in 1950 en groeit op in de Haarlemse Indische buurt langs het Noorder Buiten Spaarne.

Als kind ging hij eerst naar de protestante Rehobot-kleuterschool en de opnieuw protestante lagere Marnixschool in Haarlem-noord. De bevrijdende overgang naar de Haarlemse Rudolf Steinerschool was van groot belang voor zijn latere muzikale creativiteit. Op die school werd hij gevoed met talloze culturele impulsen en een vorming gericht op individuele vrijheid en ontplooiing.

Na de middelbare school volgde hij een opleiding tot geologisch assistent en een dienstplichtige opleiding verpleegkunde. Zijn eerste baan was bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij bleef die werkgever in verschillende functies trouw tot zijn D66-wethouderschap van de Gemeente Haarlem in 1990. Later volgde hij een leergang bestuurskunde aan de Open Universiteit.

 

meer dan zanger en liedjesschrijver

Als wethouder en raadslid van Haarlem zette hij zich vooral in voor kwaliteit tegenover kwantiteit. Behoud van de historische structuren in de binnenstad en van het stedelijk groen door en langs de Spaarnestad, vormden daarbij de rode draad in zijn beleid. Zij leverden tevens de hoogtepunten en het dieptepunt van zijn politieke bestaan.

Op basis van zijn strijd voor het behoud van een aantal groengebieden, wist hij als D66-lijsttrekker grote verkiezingswinsten te boeken en belangrijke besluiten af te dwingen. Maar als voorvechter van een aanvaardbaar herontwikkelingsplan voor het gebied van de oude gelddrukkerij van de firma Enschede in de Haarlemse binnenstad, kreeg hij de meerderheid van de raad en zelfs zijn eigen partij tegen. Hij voelde zich daardoor gedwongen ontslag te nemen als wethouder. Acht jaar later werd alsnog besloten de door hem aangedragen plannen te ontwikkelen, in plaats van de door hem bestreden voorstellen uit de raad.

Na het wethouderschap werkt hij zelfstandig voor verschillende opdrachtgevers. Regelmatig zette hij zich in voor de marketing en exploitatie van het wetenschapscentrum Nemo (het vroegere Nint of NewMetropolis) in Amsterdam, waar hij ook een aantal jaren die functie bekleedde. Hij bleef tot 2014 politiek actief, zowel in adviserende, begeleidende alsook vertegenwoordigende zin. Hij keerde in 2002 op basis van een zeer groot aantal voorkeurstemmen onbedoeld (maar met niet minder plezier) als fractievoorzitter voor D66 terug in de Haarlemse raad. Ook in 2010 kreeg hij weer bijna duizend voorkeurstemmen, maar besloot er na 2014 een punt achter te zetten. Het was mooi geweest. Muziek lag dichter bij zijn hart.

Besturen kan hij toch niet helemaal laten. Zo is hij voorzitter van de door hem opgerichte Stichting Kunstmarkten Spaarndam, voorzitter van de Stichting Eerstelijnszorg HO (huisartsen) en hij is enige tijd fractievoorzitter namens de Kamers van Koophandel in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij is sinds 2010 hoofdbestuurslid van de Orde van Vrijmetselaren. Maar zijn grootse liefde (na die voor vrouw, kinderen en kleinkinderen) is en blijft de muziek.

.

.