Lezing

Zijn wij slaaf van onze genen
of een vrij mens

Komende lezingen:

Informatie volgt

Paul Marselje gaat tijdens de lezing diep in op het gegeven dat mensen steeds meer de indruk hebben dat ons lichaam niet anders is dan een goed geprogrammeerde machine. We zullen mogelijk als we opgroeien nog wat aanpassingen ondergaan, veel meer ook niet. Maar is die benadering wel juist?

 

Marselje stelt de vraag of wij meer zijn dan genen in onze levenshouding. Ligt alles al vast bij onze geboorte? Hebben wij keuzes in ons leven? Kunnen wij anders worden dan onze ouders, die ons hun genetisch materiaal gaven? Maken onze opvoeding en omgeving iets uit? En zo ja, waar hebben die twee wel of geen invloed op?

Is een keus voor zoiets als de vrijmetselarij een vrije keus? Om lid te worden hoor je een vrij mens van goede naam te zijn, stelt de vrijmetselarij. Maar hoe vrij ben je daarin? Wat trok Marselje aan tot die broederschap? Waren het zijn genen of was het datgene wat er in de loop van zijn leven gebeurd is.

Paul Marselje vertelt aan de hand van het onderwerp ook over feiten, fictie en mysteries van de vrijmetselarij. Aansluitend is er meestal een rondleiding in een rituele ruimte van de vrijmetselaren. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt daarbij ruime aandacht.

Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de inleider en vaak ook met andere vrijmetselaren over de broederschap en de loges. De lezing eindigt verrassend …

 

Eerdere lezingen

1.    Haarlem, 10 februari 1999, vrijmetselaarsloge Kennemerland (openbaar)

2.    Castricum, 30 mei 2002, vrijmetselaarsloge Branding (openbaar)

3.    Alkmaar, 10 december 2002, vrijmetselaarsloge De Morgenster (openbaar)

4.    Haarlem, 8 december 2003, vrijmetselaarsloge Kennemerland (openbaar)

5.    Amsterdam, 6 december 2006, vrijmetselaarsloge Post Nubila Lux (openbaar)

6.    Emmen, 25 november 2017, vrijmetselaarsloge ’t Schienvat (openbaar)

7.    Den Haag, 4 februari 2019, Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren

8.    Alkmaar, 22 oktober 2018, vrijmetselaarsloge Noorderkroon (openbaar)

9.    Alkmaar, 18 februari 2019, lezingencyclus ‘Wat bezielt Alkmaar’ (openbaar)

10.  Haarlem, 13 juni 2019, vrijmetselaarsloge Kennemerland (openbaar)

11.  Vlaardingen, 20 november 2019, Vrijmetselaarsloge Delta (openbaar)

12.  Amstelveen, 23 november 2023, vrijmetselaarsloge Mozaïek (openbaar)

13.  Castricum, 29 november 20123, vrijmetselaarsloge Branding (openbaar)

14.  Arnhem/Velp, 6 december 2023, Loge De Oude Landmerken (openbaar)