Lezing

De Orde van Vrije Tuinders en de kracht van vrijmetselaarssymbolen

Er bestaan talloze opvattingen en visies over het leven. Dat heeft geresulteerd in verschillende wegen op zoek naar zingeving. Een daarvan is de vrijmetselarij, al meer dan 300 jaar. De vrijmetselarij ‘leent’ daarbij de gebruiken en symbolen van middeleeuwse bouwgilden en is van mening daarbij in zekere mate uniek te zijn. Maar is dat ook zo?

En hoe zou het zijn gelopen als men die gebruiken en symbolen zou hebben ontleend aan tuinlieden en hun gereedschap? Zou die orde dan nu nog bestaan? Zouden de samenkomsten dan voor de leden even waardevol zijn geweest?

De lezingen geeft en boeiend kijkje in het verleden en heden van zeventiende-eeuwse genootschappen in het Verenigd Koninkrijk en de wereld. Daarbij wordt ook steeds duidelijker wat vrijmetselarij in de huidige tijd kan betekenen voor haar leden.

In de pauze is er meestal een rondleiding door Marselje in de rituele ruimte van een Logegebouw van de vrijmetselaren. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de inleider en vaak ook met andere vrijmetselaren over de broederschap en de loges. De lezing eindigt verrassend …